Što je inteligencija?

Inteligencija

Inteligencija se obično definira kao sposobnost snalaženja u novim situacijama, ali u stvarnosti inteligencija ne postoji odvojeno od znanja i svih ostalih karakteristika koje čine jednu osobu. Inteligencija je često neophodna, ali ne i dovoljna za uspjeh. Osim sposobnosti važne su okolnosti, osobine ličnosti i motivacija. Ponekad navedeni faktori imaju presudan utjecaj, pa zbog toga IQ nije visoko povezan s financijskim bogatstvom i nekim drugim mjerama uspjeha u životu.

Riječ inteligencija potiče od latinske riječi inteligere i znači razumijeti, shvatiti. Stručnjaci se teorijski ne slažu oko toga što je zapravo inteligencija. Međutim, činjenica je da su se IQ testovi pokazali kao jako praktična sredstva zbog toga što se na osnovu njihovih rezultata mogu izdvojiti uspješni od neuspješnih pojedinaca u određenim intelektualnim zadacima. Cijeli život nam je ispunjen raznolikim zadacima u kojima se nastojimo što uspješnije snaći. Inteligencija kakvu mjere testovi je najvažnija u školovanju. Psiholog Eysenck definira intelektualne zadatke kao one koji zahtijevaju učenje novih, međusobno povezanih činjenica i principa, primjenu tih činjenica i principa na nove situacije, uočavanje ili otkrivanje odnosa među činjenicama i sl.

Postoji nekoliko skupina definicija inteligencije, a obično se navode slijedeće sposobnosti kao osnova inteligencije:

  • brzina adaptacije na postojeće i novonastale uvjete
  • brzina i lakoća učenja
  • apstraktno mišljenje
  • brzina osjetljivosti za zadani problem
  • shvaćanje matematičkih problema
  • sposobnost korištenja riječi prilikom govora i pisanja, razumijevanje ideja
  • opća sposobnost osobe uključujući svrsishodnu primjenu svih iznad navedenih sposobnosti

Facebook Podijeli s prijateljima